Giới thiệu

Lịch sử phát triển, sứ mạng và tầm nhìn
1. Lịch sử hình thành:

Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 939/QĐ-BGDĐT ngày 17/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hoá (Thành lập năm 1960).
Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã đào tạo và bồi dưỡng được cho xã hội gần 50 nghìn cán bộ kỹ thuật, trong đó có học sinh của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, học sinh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tỉnh Ninh Thuận          - Bình Thuận. Nhiều học sinh ra trường đã tìm kiếm được việc làm, có thu nhập ổn định và kinh tế gia đình phát triển. Học sinh của trường đến nay có nhiều người giữ chức vụ trọng trách ở tỉnh, huyện và một số cơ quan, ban, ngành… Hiện nay, số học sinh do trường đào tạo đã thực sự là nguồn nhân lực có kỹ thuật ở cơ sở, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.
Với bề dày lịch sử và thành tích đào tạo, nhà trường đã được Đảng và Nhà nuớc tặng thuởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba.
- Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Huân chương Lao động hạng Nhất.
Nhiều năm Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen Trường tiên tiến xuất sắc.  Đảng bộ nhà trường liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, Cờ mang chân dung Bác. Công đoàn nhà trường đạt Công đoàn vững mạnh trong nghành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá.
2. Sứ mạng và tầm nhìn:
Sứ mạng: Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hoá là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp trình độ cao đẳng, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh Bắc Miền Trung.
Tầm nhìn: Truờng Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hoá là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và cơ sở nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp của tỉnh Thanh Hoá. Phấn đấu xây dựng, phát triển nhà trường đến năm 2025 trở thành trường Đại học Nông Lâm Bắc Miền Trung, là cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng về nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Thanh Hoá nói riêng và các tỉnh Bắc Miền Trung nói chung.
3. Chức năng và nhiệm vụ:
Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hoá là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá, có chức năng:
- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và thấp hơn ở các chuyên nghành thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã - hội của tỉnh Thanh Hoá và khu vực; đồng thời đáp ứng nhu cầu chuyển giao những tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn; bồi dưỡng trình độ học vấn, kiến thức kỹ thuật chuyên môn, nghịêp vụ cho nguời lao động để có cơ hội tìm kiếm việc làm.
- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phuơng, thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với tính chất nghành nghề đào tạo.
- Liên kết với các truờng Đại học trong và ngoài nước để đào tạo nhân lực có trình độ cao hơn.

Ban Giám Hiệu
1.  HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ:  Hoàng Ngọc Cao
Điện thoại cơ quan:  (0237) 3569203         
Di động:  0979 084 109
 
 
 hieutruong
2.  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Tiến sĩ:  Đoàn Văn Lưu
Điện thoại cơ quan:  (0237) 3569 210
Di động:  0917.156.888
 
 
 hieupho

Giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công việc cụ thể sau đây:
+  Công tác hành chính, lao động sản xuất, dịch vụ theo ngành nghề;
+  Công tác Học sinh - Sinh viên;
+  Công tác Thanh tra và Kiểm định chất lượng đào tạo;
+ Công tác khoa học, quan hệ hợp tác quốc tế

Phòng khoa chuyên môn
​​​​​​​
I. PHÒNG ĐÀO TẠO
Điện Thoại:  02373.569.211
- Chức năng:  Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý công tác đào tạo.
- Cơ cấu phòng gồm:

1.  Ths Nguyễn Văn Ngọc        Trưởng phòng  0986.189.669
2.  Ths Hoàng Thị Nga Phó Trưởng phòng  0947.738.136
3.  Ths Lê Thanh Tài Giảng viên kiêm nhiệm  
4.  Ths Lê Thị Nga Linh Nhân viên    
5.  Ths Lê Thị Duyên Nhân viên  
6.  CN Phan Thị Thư Nhân viên thư viện  
      

II. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Điện thoại:  02373.569.159
- Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; công tác thanh tra; công tác tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật; công tác an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy…
- Cơ cấu phòng gồm:
1.  Ths Lê Lệnh Triệu        Trưởng phòng 097.636.6155
2.  Ths Nguyễn Thị Diệu Huyền Phó Trưởng phòng 0987.370.626
3.  Ths Trần Văn Hợi Chuyên viên  
4.  CN Nguyễn Thị Hải Nga  Nhân viên  
5.  Ths Phạm Thị Nga Giảng viên kiêm nhiệm  
6.  Dương Thị Loan Văn thư  
7   Hứa Thế Hải Bảo vệ  
8. Nguyễn Văn Giàu Bảo vệ  
9. Lê Đăng Vỹ Bảo vệ  


III. PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN
Điện thoại:  02373.569.751
- Chức năng:  Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý hồ sơ học sinh - sinh viên; công tác chính trị, tư tưởng, công tác quản lý nội trú, ngoại trú đối với học sinh, sinh viên, quản lý Ký túc xá và thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; tổ chức phát triển văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác của HS - SV.
- Cơ cấu phòng gồm:
1.  Ths Trịnh Quốc Hùng Trưởng phòng 097.850.8990
2.  Ths Lê Phú Thảo Phó trưởng phòng 0986.305.118
3.  CN Nguyễn Đình Thuỷ Giảng viên kiêm nhiệm   
4.  CN Lê Thị Bích Hồng Chuyên viên  
5.  Ths Lê Thị Thúy Giảng viên kiêm nhiệm  
6. Ths Lê Thị Xinh Nhân viên BQL KTX  


IV.  PHÒNG THANH TRA - KIỂM ĐỊNH VÀ KHOA HỌC
- Chức năng:  Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động giáo dục của trường nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc  thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong trường; tổ chức các hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường; tham mưu, lập kế hoạch nghiên cứu, quản lý, tổng hợp và đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.
- Cơ cấu phòng gồm:
1.  CN Phan Quang Doanh Trưởng phòng 0912.602.438
2.  CN Nguyễn Thị Hà Chuyên viên  
3.  Ths Nguyễn Thị Vân Giảng viên kiêm nhiệm  
4.  Ths Đào Thị Hồng Nhân viên  
5. Ths Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên kiêm nhiệm  


V.  PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG
Điện thoại:  02373.569.750
- Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ các hoạt động của Trường; quản lý và điều hành Nhà ăn tập thể, dịch vụ gửi và giữ xe của nhà trường. Bảo đảm điện, nước, chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn Trường; quản lý các hoạt động dịch vụ; đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Cơ cấu phòng gồm:
1.  Ths Lê Mỹ Trường Giảng viên - Phó trưởng phòng 0842.898.636
2.  Ths Nguyễn Văn Phiên Giảng viên kiêm nhiệm  
3.  Ths Dương Thị Tuyết Giảng viên kiêm nhiệm  
4.   Lê Thị Phương Thảo Nhân viên y tế  


VI.  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Điện thoại: 02373.569.388
- Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch (chủ yếu là đầu tư, sữa chữa, bổ sung tài sản nhà trường), quản lý hoạt động tài chính (chủ yếu là kế hoạch tài chính và tài vụ), tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.
- Cơ cấu phòng gồm:
1.  Ths  Cao Phương Thảo Kế toán trưởng 0979.669.035
2.  CN  Hà Thị Huyền Kế toán viên  
3. Ths Lê Thị Hòa Thủ quỹ  


VII. KHOA TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Điện thoại  02373.894.327
 Cơ cấu khoa gồm:
1.  Ths  Hoàng Ngọc Thọ Trưởng khoa 0918.059.445
2.  Ths  Lê Đình Lịch Phó Trưởng khoa 0986.471.890
3.  Ths  Nguyễn Văn Bình Giảng viên  
4.  Ths  Trịnh Thị Phương Giảng viên  
5.  Ths  Lê Thị Huệ  Giảng viên  
6.  Ths  Đỗ Thị Huyền Giảng viên  
7.  Ths  Nguyễn Thị Nga Giảng viên  
8.  Ths  Nguyễn Thị Hương Giảng viên  
 

VIII.  KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y
Điện thoại:  02373.894.326
Cơ cấu khoa gồm:
1.  Ths  Nguyễn Thế Hưng Phó Trưởng khoa 0977.719.745
2.  Ths  Đào Thị Hằng Phó Trưởng khoa 0916.594.983
3.  Ths  Nguyễn Văn Vân   Giảng viên - Trưởng Trại chăn nuôi 0986.796.400
4.  Ths  Phan Thị Duyên Giảng viên  
5.  Ths  Phạm Thị Phượng Giảng viên  
6.  Ths  Bùi Thị Cẩm Lệ Giảng viên  
7.   Ks  Trịnh Thị Hòa Giảng viên  
8.  Ths  Lê Thị Bích Giảng viên  
9. Ks  Hoàng Nhật Long Giảng viên  
10. Ths Hoàng Thị Hà Giảng viên - phụ trách phòng Thực hành  

 
IX.  KHOA KINH TẾ
Điện thoại:     02373.569.754
Cơ cấu khoa gồm:
1.  Ths  Ngô Thị Hoa  Trưởng khoa      0383.845.795
2.  Ths Trần Thị Hà Phó trưởng khoa 0385.962.881
3.  Ths  Hoàng Thị Thuý Giảng viên  
4.  Ths Hoàng Thái Sơn Giảng viên  
5.  Ths Lê Thị Quỳnh Mai Giảng viên  

  
X. KHOA VĂN HÓA - CƠ BẢN
Điện Thoại:   02373.894.328
Cơ cấu khoa gồm:
1.  Ths  Mai Thùy Linh Trưởng khoa 0947.578.246
2.  Ths  Lê Thị Mai Phượng Phó trưởng khoa     0989.633.096
3.  Ths  Nguyễn Thị Kim Dung Giảng viên  
4.  Ths  Lê Thị Hường   Giảng viên  
5.  Ths  Lê Thị Hà Giảng viên  
6.  Ths Nguyễn Thị Thắm Giảng viên  
7.  Ths  Đào Nhật Thành Giảng viên
zalo-img.png
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Bạn đã gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất!